Skrivböcker Fåglar

Skrivböcker fåglar med motiv av Nordens fåglar är populära skrivböcker. De vackra illustrationerna är från planschverket “” som gavs ut av bröderna von Wright.

Bröderna Ferdinand, Magnus och Wilhelm von Wright var tre finländska målare som var verksamma på 1800 – talet. De hade fått sitt naturintresse av sin papa som var jägare. De har framförallt målat olika motiv med fåglar.

Skrivbocker fåglar med pilgrimsfalk

Serien med skrivböcker med fågelmotiv innehåller både rovfåglar och andra fåglar. Ett populärt rovfågelsmotiv är pilgrimsfalken. En anledning kan vara att den kan komma upp i hastigheter av 350 km/h när den störtdyker. Från 1950 – talet var pilgrimsfalken svårt hotad av framförallt miljögifter och stammen i Sverige krympte drastiskt. I danmark försvann den helt. Efter stora räddningsinsatser är den nu på väg tillbaka.

Skrivböcker fåglar med bändelkorsnäbb

Korsnäbbens spciellt utformade näbb gör att den är väldigt duktig på att komma åt frön från alla möjliga växter. Det har gjort att populationen är stabil även om den minskar globalt. Bändelkorsnäbben är en social fågel som lever i flockar förutom när den häckar.

Läs mer