Skrivböcker Fyrar

Skrivböcker fyrar är en serie skrivböcker med motiv av kända svenska fyrar. Bilderna kommer från skisser, målningar ritningar och andra källor.

För dig som är intresserad av hav och fyrar är skrivböcker med fyrar skrivboken för dig. Välj mellan en rad kända svenska fyrar från hela landet.

Skrivbok fyrar med Pater Noster

Fyren Pater Noster byggdes 1886 och ersatte då den gamla fyren på Carlstens fästing som inte lägre höll måttet. Farvattnen runt Pater Nosterskären var en stor oroskälla för båtarna som seglade förbi och man tror att namnet Pater Noster som betyder Fader vår kommer av bönen som börjar med just de orden. Man bad för sina liv när man seglade förbi helt enkelt. 1977 släcktes fyren och 2002 monterades den ner för en genomgripande renovering. Den ersattes under tiden av Fattebergets fyr som står på en holme en bit därifrån. 2007 var Pater Noster tillbaka på sin gamla plats och kunder tändas igen.

Skrivböcker fyrar Söderarms fyr

Söderarms fyr har tagits ur bruk men den står kvar på sin plats längst ut i Stockholms skärgård. Den ligger på ön Torskär och fyren byggdes 1839. Tillsammans med fyren Tjärven var den en angöringsfyr till Stockholms skärgård för trafiken från Ålands hav. Fyren släcktes ner för gott 2007 eftersom det var då som Sjöfartsverket inte tyckte att den behövdes längre.

Läs mer