Personliga lärarkalendrar

Personliga lärarkalendrar för alla typer av lärare kan du skapa här. Du väljer själv både hur den ska se ut och vad den ska innehålla.

Personliga lärarkalendrar för ämneslärare

Som ämneslärare har man ofta fler elever än en klasslärare men å andra sidan färre ämnen. Det gör att en ämneslärares lärarkalender blir anpassad till just det. Som ämneslärare kan du till exempel välja extra många:

  • Elevlistor
  • Närvarolistor
  • Listor för provresultat

och liknande. Sedan kan du dessutom fylla på med sidor för anteckningar och skisser.

Klasslärares Personliga lärarkalendrar

Klasslärare har färre elever men mycket större ansvar över dem. Med det kommer bland annat kontakt med föräldrar och annat. När du som klasslärare skapar din personliga lärarkalender kan det vara bra med:

  • Kontaktlista personal
  • Kontaktlista elever
  • Närvarolista
  • Namnsdagslista

Du kan också skapa kontaktlistor för föräldrar och andra viktiga telefonnummer.

Praktiska personliga lärarkalendrar för dig som är förskollärare

Som förskollärare har man en speciell relation till barnen. Eftersom de är små ställs det även krav på lek och omvårdnad förutom de rent pedagogiska övningarna. När du skapar din personliga lärarkalender kan du till exempel välja sidor som:

  • Listor på barnen
  • Lista på viktiga telefonnummer som till exempelbarnläkare
  • Telefonlista till föräldrar och kollegor

En lista på namnsdagar är bra att ha också så att man kan fira barnen ordentligt.

Omslag till personliga lärarkalendrar

Vi har många omslag som passar speciellt till dig som vill göra en personlig lärarkalender. Du hittar dem bland annat under Personliga Almanackor Lärare och Personliga Kalendrar Lärare. Du kan välja bland omslag för olika typer av ämneslärare och andra mer generella motiv om skolan, lärare och lärande.

Läs mer