Retro kort

Retro kort är vykort med motiv som vi har hämtat från gamla reklamaffischer. Affischerna gjordes för att marknadsföra städer och regioner från hela Sverige.

Come to Sweden har samlat gamla reklamaffischer från hela Sverige och Finland och gör nytryck på motiven. De är populära som kort och posters. Varför inte skicka ett vykort med ett motiv från 40 – talet från staden där du bor?

Retro kort Svenska Lloyd

Svenska lloyd var ett rederi som låg i Göteborg och som bland annat körde passagerartrafik mellan Göteborg och England. Rederiet startades med en revolutionerande fartygskonstruktion av två konstruktrörer på Keilliers varv som senare blev Götaverken. Bland annat placerade de maskinrummet i aktern och utrustades fartyget med en helt ny typ av ångmaskin. Det första fartyget var ingen passagerarbåt utan ett lastfartyg. Det var flushdäckat, hade tre master och en ångmotor på 45 hästkrafter. Med 450 ton last gjorde hon hela sju knop och förbrukade 8 kubikfot kol i timmen.

Retro kort Värmland

Värmland är ett vackert landskap med lång och intressant historia. Man kan tycka att turister borde vallfärda till Värmland men trots det gjorde man en affisch som vackert beskrev Värmlands vackra landskap. Det kan bero på att man inte såg landskapet som en tillgång från början utan snarare tvärt om. Den första befolkningen slog sig ner i Borgviksälvens utlopp i Vänern och man såg ingen större anledning att besöka bergen i väster och de ändlösa vidderna i norr. I början var Värmland dessutom mer knutet till Norge än till Sverige och värmlänningarna deltog i norska inbördeskrig bland annat. Det var vattenvägarna till Norge som gjorde att värmlänningarna höll sig till Norge. Men när de förstod att det fanns vattenvägar österut förstod de att det var Sverige som var deras land.

Retro kort Visby

Skicka gärna vykort från Visby men skicka inget som har ett modernt motiv. Alla vet ändå hur det ser ut i Visby. Lägg märke till fartyget som anlöper hamnen i Visby. Den kan inte ha tagit speciellt många passagerare jämfört med dagens färjor så det var nog på sin plats att locka fler turister till Visby och Gotland.

Läs mer