Personliga almanackor

Personliga almanackor är väldigt populära. Du kan göra din egen personliga almanacka med egna bilder eller använda de bilderna som finns i vårt galleri.

Du väljer också hur ditt kalendarium ska se ut. Man har olika behov av sin planering beroende på vad man ska använda sin personliga almanacka. Till exempel:

  • Personlig träningsalmanacka
  • Personlig läraralmanacka
  • Personlig Elevalmanacka
  • Personlig Trädgårdsalmanacka

Skapa personliga almanackor för din träning

Med en träningsalmanacka eller träningskalender håller du koll på din träning. Beroende på vad du tränar kan du planera både träningen och tävlingar. Du kan hålla ordning på kosten och annat som hör till träningen. Förutom det kan du så klart använda almanackan som vilken almanacka som helst med planering för allt annat utanför träningen.

Personliga almanackor för alla typer av lärare

Du som är lärare har ofta behov av en almanacka eller kalender som är gjord för just dina behov av planering. Beroende på vilken typ av lärare du är är behoven speciella. En ämneslärare har till exempel fler elever än en klasslärare. Förskolelärare har andra behov av planering. Man behöver plats för elevlistor och scheman till exempel. Hos oss kan du skapa en personlig almanacka för alla typer av lärare.

Olika typer av personliga almanackor för trädgården

Trädgårdsodling är alltid i stort behov av planering. Tider för sådd, förkultivering och skörd ska till exempel planeras. Rotsaker, örter, blommor och grönsaker ska hanteras och planeras på olika sätt. Våra personliga trädgårdsalmanackor innehåller praktiska tips och nyttig information om hur och när du odlar.

Personlig elevalmanacka

Det är inte bara lärare som kan behöva en personlig kalender. Även elverna har mycket att planera och anteckna. Med en personlig elevalmanancka eller loggbok väljer du som är elev dels hur almanackan ska se ut, dels hur du vill ha kalendariet och hur mycket plats för anteckningar som du behöver.

Välj själv hur din personliga kalender ska se ut

När du skapar din egen personliga almanacka kan du antingen ladda upp egna bilder eller välja bilder och omslag från vårt galleri.

Läs mer