Retro poster

Retro Poster är äldre affischer som företaget Come To Sweden letat upp för nytryck.
Motiven är hämtade från gamla äldre reklamaffischer. Det finns många olika motiv från tidigt 1900-tal till 1950. Affischerna gjordes för att marknadsföra:

Läs mer