Tillverkade i Sverige

De produkter vi säljer ska vara tillverkade i Sverige och miljömärkta så långt det är möjligt. Självklart har vi en del produkter från internationella varumärken med så länge de uppfyller våra kvalitétskrav så säljer vi dem. Till exempel Rossi 1931 och Cross som båda tillverkar produkter av premiumkvalité och där produktionen är lokal.

När vi väljer leverantörer strävar vi efter lokalprodureade produkter i alla led. Motiven på våra kalendrar ska helst vara producerade i Sverige av svenska fotografer eller illustratörer, produkterna ska vara producerae i Sverige av svenska råvaror och så vidare.

Våra produkter som är tillverkade i Sverige.

Läs mer